Hotărâri ale Consiliului

Category: Consiliu Local

 

                             Hotărâri ale Consiliului - 2015

1. 03.02.2015 - Hotărâre privind aprobarea bugetului general al Comunei Panaci pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018.

2. 03.02.2015 - Horărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul IV al anului 2014.

3. 03.02.2015 - Hotărâre privind aprobarea implementării instrumentării proiectului, aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici aferente investiţiei Centru de zi Coverca.

4. 03.02.2015 - Hotărâre privind asigurarea fondurilor de la bugtul local reprezentând contribuţia proprie la indicatorii tehnico-economic, aferente investiţiei Centru de zi Coverca.  

5. 03.02.2015 - Hotărâre privind aprobarea cheltuielii cu transportul cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Panaci pentru luna ianuarie 2015.  

6. 30.03.2015 - Hotărâre privind aprobarea casării unui mijloc fix din patrimoniul Comunei Panaci, aflat în administrarea şi folosinţa Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice Panaci.  

7. 30.04.2015 - Horărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului local şi a listei de rămăşiţe, pe anul 2014.

8. 30.04.2015 - Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Panaci, pe anul 2015.

9. 30.04.2015 - Horărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2014.  

10. 30.04.2015 - Hotărâre privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător agricol şi a carnetului de comercializare a produselor agricole.  

11. 30.04.2015 - Hotărâre privind aprobarea cheltuielii cu transportul cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Panaci pentru lunile februarie si martie 2015.  

12. 30.04.2015 - Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Comunei Panaci în calitate de membru al Asociaţiei G.A.L Bazinul Dornelor.  

13. 30.04.2015 - Hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale în Comuna Panaci.

14. 30.04.2015 - Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către R.N.P Romsilva-Administraţia Parcului Naţional Călimani R.A a terenului în suptrafaţă de 447 mp teren ce aparţine domeniului public al Comunei Panaci.  

                        Hotărâri ale Consiliului - 2017

1. 30.04.2017 - Hotarare privind stabilirea salariilor conform Legii 153/2017

2. 30.04.2017 - HCL privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice si PAA

3. 30.02.2017 - Hotarari(ianuarie 2017)

4. 30.03.2017 - Hotarari privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa reducerea cotei TVA de 19%

5. 30.04.2017 - Hotarari (aprilie 2017)

6. 30.05.2017 - Hotarari (mai 2017))

7. 30.06.2017 - Hotarari( iunie 2017)

8. 30.07.2017 - Hotarari (iulie 2017)

9. 30.08.2017 - Hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Panaci.

10. 30.09.2017 - Hotarari (septembrie 2017)

11. 30.10.2017 - Hotarari(octombrie 2017)

12. 30.11.2017 - Hotarare (noiembrie 2017)

13. 30.12.2017 - Hotarari (decembrie 2017)

14. 30.12.2017 - Hotararea nr.75 din 2017

                                Hotărâri ale Consiliului - 2018

1. 30.01.2018 - Hotarari ( ianuarie 2018)

2. 30.02.2018 - Hotarari ( februarie 2018)

3. 30.03.2018 - Hotarare privind infiintarea Centrului de zi Coverca

4. 30.04.2018 - Hotarari (martie 2018)

5. 30.05.2018 - Hotarari (mai 2018)

6. 30.06.2018 - Hotarari ( iunie 2018)

7. 30.07.2018 - Hotarare nr.36 din 26.06.2018

8. 30.08.2018 - Hotarari ( august 2018)

Componența Consiliului

Category: Consiliu Local

1. Andrei A. ACATRINEI

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: P.N.L.

Mobil: 0742483641

 

Adresa: Satul Catrinari, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 05/06/1972 

Stare Civila: Casatorit


2. Dragoș Ghe. ALUPEI

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: P.S.D.

Mobil: 0744222063

 

Adresa: Strada Șeștina, Nr. 155, Satul Panaci, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 14/08/1967

Stare Civila: Casatorit


3. Dorel CIOCÂRLAN

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: P.S.D. 

Mobil: 0753929605

 

Adresa: Satul Panaci, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 

Stare Civila: Casatorit


4. Florin-Marian ALEXA

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: P.S.D.

Mobil: 0756226031

 

Adresa: Satul Panaci, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 

Stare Civila: Casatorit


5. Ioan APETRII

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: P.N.L.

Mobil: 0742060713

 

Adresa: Satul Panaci, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 

Stare Civila: Casatorit


6. Cornel D. ȚĂRANU

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: P.N.L. (P.D.L.)

Mobil: 0745974721

Fix: 0230/

 

Adresa: Strada Țărani, Satul Panaci, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 09/07/1969 

Stare Civila: Casatorit


7. Iulian ANTON

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: U.N.P.R

Mobil: 0753039977

 

Adresa: Satul Coverca, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 

Stare Civila: Casatorit


 

8. Ion-Cristian IFTINCA

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: P.S.D.

Mobil: 

 

Adresa: Satul Coverca, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 

Stare Civila: Casatorit


9. Violeta-Marilena PETROVICI

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: P.S.D.

Mobil:

 

Adresa: Satul Coverca, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 

Stare Civila: Casatorit


10. Mircea-Marius ȚARCĂ

CONSILIER LOCAL

 

Apartenența politică: PRO România

Mobil:

 

Adresa: Satul Coverca, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 

Stare Civila: Casatorit