Anunturi si documente utile

2024

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


 Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân


 

COMUNA PANACI, cu sediul în comuna Panaci, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Reabilitare infrastructură rutieră afectată de fenomene meteorologice în comuna Panaci, judeţul Suceava” propus a fi amplasat în comuna Panaci, satele Panaci, Glodu şi Catrinari, judeţul Suceava.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, judeţul Suceava şi la sediul titularului COMUNA PANACI, din comuna Panaci, judeţul Suceava, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 13.00."


2023

Anexa nr. 18 - Date despre imobile SC 6 Panaci

Anexa nr. 18 - Date despre imobile SC 7 Panaci

 

2022 

Lista funcțiilor și a veniturilor salariale din cadrul Primariei comunei Panaci, având în vedere prevederile art.33 alin.(1) din Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la data de 30.09.2022

 

2021

Anunt privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu

 

 

Lista funcțiilor și a veniturilor salariale aferente din cadrul Primăriei comunei Panaci, având în vedere prevederile art.33 alin. (1) din Legea -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la data de 30.09.2021 

 

      SKM_C22721093010310.pdf               

                                                2020

Hotarari ale Comitetului local pentru Situatii de Urgenta

 1.  Hotarari ale Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 2. Hotararea nr.3 Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 3.Hotararea nr.4 a Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 4.Hotararea nr.5 a Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 5.Hotararea nr.6 a Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 6.Hotararea nr.7 a Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

2018

1.Achizitie publica'' Servicii promovare online prin insertie publicitara''

Caiet de sarcini  Servicii promovare online prininsertie publicitara .pdf  

2. Salarizare 2018

3.  Anunt publicat SEAP 

 

Anunt.pdf

 

4. ANUNT Achizitie servicii de proiectare  in vederea intocmirii proiectului tehnic (PT) si Documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de constructie  (DTAC) sistematizare verticala+alei+spatii verzi pentru loc de joaca, aferent  obiectivului de investitii "Dotari si amenajari functionale Scoala Generala din satul/comuna Panaci, judetul Suceava

Caiet de Sarcini.pdf

2017

Achizitie publica'' Servicii promovare online prin insertie publicitara''

Caiet sarcini servicii promovare online prin insertie publicitara.pdf

STRATEGIA DE ACHIZITII PUBLICE SI PAAP PE ANUL 2017      

Strategia de achizitii publice si PAAP 2017.pdf  

 

 

ANUNTURI 

SOLICITARE OFERTA DE PRET

 SOLICITARE oferte de pret.pdf

Caiet de sarcini (2).pdf

 

ACHIZITIE Servicii Organizare Evenimenter Zilele Comunei Panaci

AchizitieServiciiOrganizareevenimenteZileleComuneiPanaci.pdf

CaietSarcini.pdf

Contract_de_achizitie_publica_de_servicii_.pdf

Formulare.pdf

 

                                             22.09.2017

Invitatie depunere oferte '' Lucrari reparatii drumuri comunale calamitate''

invitatie depunere oferte.pdf

    caiet de sarcini.pdf